← Visi jaunumi
22.06

Covid-19 uzraudzība GoRR

Ir publicēti Covid-19 kontroles un uzraudzības noteikumi, kurus nepieciešams ievērot GoRR sacensību laikā. Atbilstoši ir mainīts arī sacensību nolikums ar paziņojumu Nr. 2

GoRR informācijas lapa

Lūdzam dalībniekus rūpīgi iepazīties ar šiem dokumentiem, informēt savas komandas biedrus, un, protams, tos ievērot, lai kopā varam nodrošināt veiksmīgu regates norisi.

Lūdzam visus dalībniekus ierasties uz reģistrāciju laikus, jo šoreiz akreditācija sacensībām ir jāveic katram dalībniekam, nevis tikai kapteinim, kā arī visām sacensību amatpersonām. Testēšana tiks nodrošināta bez maksas. Tāpat arī, plānojot komandas locekļu maiņu Salacgrīvā, lūdzam rēķināties, ka ir nepieciešama akreditācija. Ar šo arī paziņojam, ka, diemžēl, par Covid-19 kontroles un uzraudzības noteikumu neievērošanu ir iespējama komandas diskvalifikācija.

GoRR komanda patiesi cer, ka neraugoties uz pastāvošiem atšķirīgiem viedokļiem, kas nereti rada spriedzi sabiedrībā, burāšanas sports var stāvēt tam pāri. Saglabāsim savstarpējo cieņu un sapratni, jo burāšana ir džentelmeņu sports!

Laipni atgādinām, ka līdz 24.jūnijam ir nepieciešams iesūtīt datus par katru komandas locekli, kurš piedalīsies sacensībās. Paldies tiem, kuri jau to ir izdarījuši!

Tāpat vēršam uzmanību, ka saskaņā ar pastāvošo regulējumu regates dalībnieki nav atbrīvoti no pienākuma veikt covidpass aizpildīšanu, ko attiecīgi nepieciešams veikt 48 stundu laikā pirms katras Latvijas robežas šķērsošanas. Šeit informācija par to kur un kā to ir iespējams veikt: covidpass.lv